Piektdiena, 2020. gada 05 . jūnijs

Vārda dienas: Igors, Ingvars, Margots

 • -A
 • A
 • +A

Comenius skolu partnerība

[:lv]

Comenius projekta bilance

2009. gada  novembrī sākās un šī gada aprīlī noslēdzās Mūžizglītības programmas Comenius projekts „Migrācija – savienojot vajadzības ar vēlmēm”. Šajā laikā vidusskolēni guva teorētiskās zināšanas par migrācijas cēloņiem un sekām, vēsturi un šodienas situāciju, uzsvaru liekot uz mūsu tautai aktuālo emigrācijas tēmu, kā arī veidoja prezentācijas par šīs problēmas juridiskajiem aspektiem. Tika skatītas filmas un lasītas grāmatas, kas ataino emigrantu un imigrantu ikdienu un sadzīvi.

Savukārt reālo pieredzi un saskarsmes prasmes angļu un vācu valodā uzlabojām četrās konferencēs, kas notika Grieķijā (2009. gada novembrī), Piņķos (2010. gada maijā uzņēmām ap 70 ārzemju viesiem no 7 valstīm), Austrijā (2010. gada novembrī) un Polijā (2011. gada martā).

Konferenču laikā iepazinām apmeklētās valsts kultūru un kamēr skolēni grupās veidoja skečus un uzveda pašsacerētu lugu par migrācijas tēmu, skolotāji iepazinās ar izglītības sistēmu konkrētajā valstī un vienojās par uzdevumiem, kas pildāmi laikā līdz nākamajai konferencei.

Comenius2011

Polijas konferences dalībnieki.
 Attēlā no kreisās: projekta koordinatore Ruta Virbule, Babītes vidusskolas direktors Ingmārs Purmalis, skolēni Alise Peniķe, Agnese Ozola, Gatis Štolcers, Laine Bērziņa, Liene Dzene, Paula Zeltiņa un skolotājas Daiga Sīpola, Inita Krūma un Ingēra Sorokina.

Pēdējā Polijas vizītē izvērtējām divu gadu darbu un konstatējām, ka visi izvirzītie mērķi un uzdevumi ir veikti un ieguvēji ir gan skolnieki, gan skolotāji. Tādēļ trīs no projektā iesaistītajām skolām – Anglija, Polija un Latvija- ir iesniegusi pieteikumu nākamajam projektam, kur iesaistīsies arī Turcija, Spānija, Itālija un Zviedrija.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Virbule, projekta koordinatore


Par projektu

Mūžizglītības programmas ietvaros Babītes vidusskola 2009. gadā ir iesaistījusies izglītības programmā Comenius. Līgums noslēgts uz 2 gadiem un paredz daudzpusēju partnerību ar iesaistītajām partnervalstīm: Angliju, Zviedriju, Poliju, Austriju, Itāliju un Grieķiju.

Par projektu atbildīgā persona Babītes vidusskolā: Ruta Virbule

 

 Comenius programmas mērķi (www.apa.lv):

 • attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;
 • palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.

Comenius programmā ir astoņas decentralizētās aktivitātes:

 • daudzpusējās skolu partnerības;
 • divpusējās skolu partnerības;
 • reģionālās partnerības;
 • sagatavošanas vizītes;
 • pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;
 • asistentūra (asistentiem);
 • asistentūra (uzņemošām skolām);
 • skolēnu individuālā mobilitāte.

Comenius partnerība „Migrācija – tilts, kas savieno vajadzības un vēlmes”* paredz 4 mobilitātes :

 • 1. konference – 2009. gada novembris, Grieķija
  Pieci audzēkņi no 10. un 11. klases kopā ar skolotājām devās uz Grieķijas pilsētu Kamares, kur piedalījās konferencē par migrācijas problemātiku un guva priekšstatu par grieķu kultūru un skološanos Grieķijā.
 • 2. konference – 2010. gada maijs, Latvija
  Babītes vidusskolā uzņemtas 8 delegācijas no 6 valstīm – Anglijas, Austrijas, Grieķijas, Itālijas, Polijas un Zviedrijas, kam bija iespēja iepazīt latviešu viesmīlību, kultūru un mācību metodes skolā; 
 • 3. konference – 2010. gada novembris, Austrija
  Piedalās pieci Babītes vidusskolas audzēkņi un pieci skolotāji.
 • 4. konference – 2011. gads, Polija

* (tulk. no angļu val. „Migration – Bridging needs and wishes”)[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/12/2019 08:44
atpakaļ