2017. gada 26 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

 • -A
 • A
 • +A

Bērnu reģistrēšana rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Kā pieteikt bērnu rindā uz bērnudārzu?

 • Bērna reģistrēšanai rindā Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PII “Saimīte”, Babītes PII un Salas sākumskola) nepieciešams iesniegt pieteikumu  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.
  Pieteikuma veidlapa: skatiet šeit (doc)
 • Dokumentus var iesniegt:
  klātienē – pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā apmeklētāju pieņemšanas dienās (pirmdienās  un ceturtdienās);
  elektroniski nosūtot nepieciešamos dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@babite.lv;
  pa pastu
  – sūtot uz adresi: Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 • Ārpuskārtas uzņemšana: pieteikumā pie  “Papildu informācija” norādiet pamatojumu, ja tāds ir, ārpuskārtas uzņemšanai (saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 29.09.2011. noteikumiem Nr.7 (pdf))
  – daudzbērnu ģimene; aizbildņu (bāreņu) bērns; ģimene, kurai noteiktas priekšrocības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Kāds ir bērna kārtas numurs rindā uz bērnudārzu?

Informācija atjaunota 07.03.2017. 

Saraksts tiek aktualizēts katru mēnesi. Savu bērnu kārtas numuru rindā vecāki var noskaidrot, atverot dokumentu atbilstoši bērna dzimšanas gadam, atrodot bērna iniciāļius un dzimšanas datumu. Ārpuskārtas uzņemšanas statuss “DB” attiecas uz daudzbērnu ģimenēm.

Kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnudārza apmeklējumam?

Informāciju par Babītes novada pašvaldības atbalstu privāto izglītības iestāžu apmeklējuma gadījumā skatiet šeit!

Ar kādām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm ir noslēgti līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem?

Iestāžu sarakstu skatiet sadaļā “Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam”


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības darba speciālisti

Elga Jonina
tālr. 67914552, mob. tālr. 29169314, e-pasts: elga.jonina@babite.lv.

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/03/2017 15:47
atpakaļ