Otrdiena, 2021. gada 28 . septembris

Vārda dienas: Ādolfs, Ilgonis

  • -A
  • A
  • +A

Bērnu reģistrēšana rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Kā pieteikt bērnu rindā uz bērnudārzu?

Bērna reģistrēšanas kārtība rindā uz bērnudārzu

  • Bērna reģistrēšanai rindā Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (PII “Saimīte”, Babītes PII un Salas sākumskola) nepieciešams iesniegt pieteikumu  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.
  • Pieteikuma veidlapa: skatiet šeit (doc)
  • Dokumentus var iesniegt: klātienē – pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā apmeklētāju pieņemšanas dienās (pirmdienās  un ceturtdienās); elektroniski – nosūtot nepieciešamos dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@babite.lv; pa pastu – sūtot uz adresi: Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, vai ievietojot pastkastītē, kas izvietota pie pašvaldības administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
  • Ārpuskārtas uzņemšana: pieteikumā pie  “Papildu informācija” norādiet pamatojumu, ja tāds ir, ārpuskārtas uzņemšanai (saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. noteikumiem Nr.11  – daudzbērnu ģimene; aizbildņu (bāreņu) bērns; ģimene, kurai noteiktas priekšrocības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Kāds ir bērna kārtas numurs rindā uz bērnudārzu?

Bērnudārzu rindas pēc bērna dzimšanas gada

Saraksts tiek aktualizēts katru mēnesi. Savu bērnu kārtas numuru rindā vecāki var noskaidrot, atverot dokumentu atbilstoši bērna dzimšanas gadam, atrodot bērna iniciāļus un dzimšanas datumu. Statuss “DB” attiecas uz daudzbērnu ģimenēm.

Kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnudārza apmeklējumam?

Babītes novada pašvaldības atbalsts

Informāciju par Babītes novada pašvaldības atbalstu privāto izglītības iestāžu apmeklējuma gadījumā skatiet šeit!

Ar kādām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm ir noslēgti līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem?

Pirmsskolas izglītības iestāžu saraksts

Iestāžu sarakstu skatiet šeit!

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības darba speciālisti: tālr. 67914552, mob. tālr. 29169314.

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/09/2021 08:23
atpakaļ