Piektdiena, 2021. gada 05 . marts

Vārda dienas: Aurora, Austra

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Babītes Siltums: Iepirkuma procedūras nolikuma precizējumi[:]

17.06.2015 11:26

[:lv]

Logo_Babites Siltums zinai

Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējumi Nr.1

 

Iepirkuma procedūra „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija

(id. Nr.BS-3/2015)

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros.

 

1.       Iepirkuma komisija precizē iepirkuma procedūras Nolikuma 3.1. punktu šādā redakcijā:

“Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu / elektronisko pastu vai faksu.”

2.       Iepirkuma komisija precizē iepirkuma procedūras Nolikuma 3.7. punktu šādā redakcijā:

“Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.babitessiltums.lv) , kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.”

3.       Iepirkuma komisija precizē iepirkuma procedūras Nolikuma 3.8. punktu šādā redakcijā:

“Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.babitessiltums.lv) ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.”


PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA “BABĪTES SILTUMS”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/09/2015 11:45
atpakaļ