Svētdiena, 2019. gada 24 . marts

Vārda dienas: Izidors, Kazimirs

  • -A
  • A
  • +A

Babītes novada pašvaldība ievieš energopārvaldības sistēmu

10.10.2017 10:21
Energopārvaldības sistēma novada pašvaldības ēkās

2012. gadā Eiropas Komisija pieņēma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, lai veicinātu energoefektīvas ekonomikas attīstību, dalībvalstu atkarības no enerģijas importa mazināšanu, kā arī ierobežotu klimata pārmaiņas. Vispārējais energoefektivitātes mērķis ir līdz 2020. gadam sasniegt 20% ietaupījumu no Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa. Minētā Direktīva izvirza prasības arī dalībvalstu pašvaldībām un citām publiskām struktūrām īstenot energoefektivitātes pasākumus.

Atbilstoši 2016. gada martā Saeimā pieņemtajam Energofektivitātes likumam, novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, līdz 2017. gada 1. novembrim ir jāievieš energopārvaldības sistēma (EPS).

Babītes novada pašvaldības dome 2017. gada februārī pieņēma lēmumu par energoefektivitātes sistēmas ieviešanu, kā rezultātā pēc pieciem darba mēnešiem, šā gada septembrī, domē ir apstiprināta „Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes novada pašvaldībā”. EPS ieviešanu Babītes novada pašvaldībā ir apstiprinājusi arī Ekonomikas ministrija, tādējādi šī pašvaldība ir otrā starp novadu pašvaldībām, kas ir uzsākusi energopārvaldības principu ieviešanu dzīvē.

Jēdziens energopārvaldība ir skaidrojams kā centieni efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus. Pārzinot enerģijas patēriņu, ir iespējams to samazināt, rodot tehniski ekonomiski efektīvākos risinājumus pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā. Līdz ar to energoefektivitātes līmenis tiek uzlabots, ilgtermiņā samazinot gan finanšu izdevumus, gan emisijas. Energopārvaldības sistēma iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

Babītes novada pašvaldība energopārvaldības principus sāka ieviest jau šā gada vasarā, sakārtojot ventilācijas sistēmas darbu pašvaldības Administrācijas ēkā un pakāpeniski arī citās pašvaldības iestāžu ēkās. Turpinājumā noritēs apgaismojumu sistēmas iekšējā audita ieviešana, atbilstoši sakārtojot elektroenerģijas padeves režīmus, kā arī uzlabojumu veikšana meliorācijas sistēmu sūkņu stacijās, nodrošinot sūkņu darbību atbilstoši elektroenerģijas cenām, proti, vairāk izmantojot nakts un brīvdienu režīmus.

Līdz nākamā gada novembrim pašvaldības mērķis ir sasniegt elektroenerģijas ietaupījumu 95 MWh pašvaldības objektos.

Lai to varētu īstenot, pašvaldības darbiniekiem, atbilstoši savai kompetencei, turpmāk būs jāpiedalās EPS ieviešanā un uzturēšanā konkrētajā iestādē vai pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanā. Mainot paradumus un domāšanas veidu, ikviens varēs sniegt ieguldījumu energopārvaldības mērķu sasniegšanā.

Saistītie dokumenti:
Domes 27.09.2017. lēmums (protokols Nr.12; 39.§) Par „Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes novada pašvaldībā

Informāciju apkopoja:
Ilze Aizsila,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/10/2017 11:18
atpakaļ