Piektdiena, 2021. gada 30 . jūlijs

Vārda dienas: Regnārs, Renārs, Valters

  • -A
  • A
  • +A

Babītē būs āra spēka trenažieru laukums

02.06.2020 16:22

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu projektam „Āra spēka trenažieri Babītē”, iesnieguma Nr. 20-04-AL04-A019.2205-000001. Tas iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.20 pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atklāta projektu konkursa 9.kārtā 3.2. rīcībā – Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai” ietvaros.

Āra spēka trenažieri atradīsies nekustamajā īpašumā “Babītes ciems – 1” Babītē, Babītes novadā.

Apstiprinātā projekta mērķi ir izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem, popularizēt iespēju vingrot ārpus telpām, darbojoties ar augstvērtīgiem, inovatīviem āra spēka trenažieriem, dot iespēju ģimenēm aktīvi atpūsties kopā. Tā kā netālu no topošā āra trenažieru laukuma atrodas smilšu volejbola un strītbola laukumi, kā arī skeitpars, jaunā trenažieru laukuma izveide paplašinās sporta aktivitāšu klāstu Babītē.

Tāpat plānots, ka jaunizveidotā publiski pieejamajā sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta palīdzēs veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās iesaistīt arī neaktīvos un sociāli izolējušos Babītes iedzīvotājus.

Šādi trenažieri ir inovatīvs izgudrojums – tie ir apvienojums tradicionālajiem brīvdabas trenažieriem ar profesionāliem spēka trenažieriem, kuri paredzēti iekštelpām. Trenažieriem ir pievienotas svaru ripas, kuras ļauj katram pēc saviem ieskatiem izvēlēties sev piemērotāko treniņa slodzi. Uz katra no tiem izvietots digitāls kods, kuru aktivizējot ar viedierīci, iespējams noskatīties video lietošanas pamācību. Īstenojot projektu, pašvaldība aicinās gan Babītes novada iedzīvotājus, gan viesus brīvo laiku pavadīt jēgpilni un izmantot iespēju sportot svaigā gaisā, uzlabojot gan fizisko formu, gan nostiprinot veselību!

Projekta attiecināmās izmaksas: 15 000 eiro;

Publiskais finansējums: 13 500 eiro;

Projekta kopējās izmaksas: 30 650 eiro;

Atbalsta intensitāte: 90%.

Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada marta līdz 2021. gada augustam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā Babītes novada pašvaldība organizēja elektronisku aptauju, aicinot iedzīvotājus izteikt viedokli par plānoto ieceri. Aptaujā piedalījās 436 respondenti, 424 jeb 97,2% no tiem āra brīvdabas trenažieru uzstādīšanu parkā pie Babītes stacijas uzskatīja par lietderīgu un atbalstāmu iniciatīvu, 12  jeb 2,8% respondenti –  neatbalstīja. Līdzīgi brīvdabas spēka trenažieri 2019. gada rudenī uzstādīti Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki”, tie guvuši lielu popularitāti gan iedzīvotāju, gan viesu vidū.

Jolanta IvanovaBabītes novada pašvaldības projektu vadītāja

 

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/06/2020 16:24
atpakaļ