Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

 • -A
 • A
 • +A

Atkritumu apsaimniekošana

Babītes novada iedzīvotāji aicināti pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu!

Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselību un vides aizsardzību.

Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.

Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

 • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
 • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
 • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus

Atgādinām!

Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā līdz šim.
 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

 • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos, tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimērus, PET pudeles, metālu.
 • SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
 • Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ņemot vērā Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lēmumu “Par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu” (protokols Nr. 23, 25.§), no 2021.gada 1.februāra atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide” papildu līdz šim pieņemtajiem dārza atkritumiem nodrošinās arī bioloģiski noārdāmo virtuves atkritumu savākšanu no klientiem, piemērojot cenu 12,50 eiro bez PVN 21% apmērā par vienu kubikmetru.

Tas nozīmē, ka turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja līdztekus sadzīves atkritumu konteineram lietot atsevišķu konteineru vai iegādāties speciālo priekšapmaksas maisu, kas paredzēts dārza un virtuves atkritumu šķirošanai. Līdz šim bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerā varēja izmest tikai dārza atkritumus – koku lapas, krūmus, zāli, taču turpmāk iedzīvotāji aicināti dalīti nodot arī augļus, dārzeņus, kafijas un tējas biezumus, augu izcelsmes gatavās pārtikas atkritumus u.c. līdzīgus, kā arī termiski apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus.

Plašāka informācija par bioloģiski noārdāmo un cita veida atkritumu šķirošanas iespējām, sazinoties atkritumu apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia vide”.

Pakalpojuma sniedzējs Babītes novadā

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātiem, no 2019.gada 1.decembra atkritumu apsaimniekošanu uz turpmākajiem 5 gadiem visā Babītes novadā nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

SIA „Eco Baltia vide” kontakti: 

Tālrunis: 8717; 67 799 999

E-pasts:   Babīte – babite@ecobaltiavide.lv

Adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads

www.ecobaltiavide.lv

Līgumu noslēgšanas iespējas

 • Elektroniski apsaimniekotāja mājas lapā ecobaltiavide.lv sadaļā “Klientiem”, “Līgumu/vienošanās slēgšana”, izvēloties izvēlnē atbilstošo reģionu “Babīte”;
 • Klientu apkalpošanas centrā Rumbulā, Getliņu ielā 5, darba dienās no plkst.9:00 līdz 17:00.

Ar līguma saturu aicinām iepazīties šeit>.

Tarifi

2020.gada 23. novembrī Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainīgas izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu (bez DRN), taču sakarā ar DRN likmes ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam un no 2021. gada 1. janvāra būs 66.55 eiro bez PVN (iepriekš – 60.81 eiro) par tonnu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu.

Saistībā ar minētajām izmaiņām no 2021.gada 1.janvāra stājušās spēkā arī izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Babītes novadā, un tā ir 14,95 eiro/m3 bez PVN, PVN 21%  –  3,14 eiro, kopā: 18,09 eiro/m3. Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 4,34 eiro (ar PVN 21%) līdzšinējo 4,09 eiro vietā.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru, tālruņa numuri: 8717, 67799999, e-pasta adrese: babite@ecobaltiavide.lv. Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” atkritumu apsaimniekošanas izmaksām pieejama www.ecobaltiavide.lv sadaļā “Klientiem”, “Cenrāži apsaimniekotajos novados”.

*patlaban likumā paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā – 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

SIA “Eco Baltia vide”

Atkritumu šķirošanas iespējas privātmājās

Lai sniegtu iespēju Babītes novada iedzīvotājiem samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu un attiecīgi to apsaimniekošanas izmaksas, SIA “Eco Baltia vide” nodrošina iespēju privātmāju iedzīvotājiem iegādāties par vienreizēju samaksu individuālos atkritumu šķirošanas konteinerus vai somas. Šķiroto atkritumu izvešana tiek nodrošināta bez maksas, atbilstoši grafikam pēc iepriekšējas vienošanās.

Individuālo atkritumu šķirošanas somas:

120l soma:

Izmērs: w60 x h50 cm, sānu ieloces 40 cm;

Biezums: 140 MICR, laminēts wowen PP materiāls;

Iegādes izmaksas: 15,00 EUR/gb bez PVN.

60l soma:

Izmērs: w60 x h50 cm, sānu ieloces 20 cm;

Biezums: 140 MICR, laminēts wowen PP materiāls;

Iegādes izmaksas: 12,00 EUR/gb bez PVN.

Tāpat iedzīvotājiem divas reizes gadā tiek nodrošināta atkritumu konteineru tīrīšana un dezinfekcija. Savukārt, gādājot par nevajadzīgo lielgabarīta atkritumu un elektronikas pareizu utilizēšanu, periodiski tiks organizētas dažādas akcijas.

Publiskie atkritumu šķirošanas punkti

Uzmanību!

31.05.2021.

Pagarināts pārejas periods vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojumu šķirošanas kārtības maiņai

13.05.2021.

Sākot ar 2021.gada jūniju, vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla iepakojumu šķirošana – turpmāk savā īpašumā!

Novada teritorijā šobrīd pieejami 15 dalīto atkritumu šķirošanas punkti vieglajam iepakojumam un stiklam. Vieglajam iepakojumam paredzētajos konteineros (dzeltenā krāsā) drīkst ievietot plastmasas, papīra un metāla iepakojumu. Stiklam paredzētajos konteineros (zaļā krāsā) – stikla pudeles, burkas bez vāciņiem. Stiklam paredzētajos konteineros nedrīkst mest logu stiklus, spoguļu stiklus, porcelāna traukus un keramikas izstrādājumus. Šķirotajam materiālam jābūt tīram – bez ēdienu, dzērienu un citu vielu paliekām.

Nekustamajā īpašumā “Loki”, Piņķos, izvietots tekstila šķirošanas konteiners apaviem, somām, apģērbiem un citiem tekstila izstrādājumiem. Tekstila izstrādājumu šķirošanas konteineros iedzīvotāji tiek aicināti ievietot nevajadzīgos apavus, apģērbus, aizkarus, gultas veļu un citus tekstila izstrādājumus. Konteineros nedrīkst izmest tekstila izstrādājumus, kas izmantoti tīrīšanas darbos, bijuši saskarsmē ar ķīmiskajām vielām (piemēram, autoservisu darbos, būvniecībā) vai ir slapji. Tāpat iedzīvotāji aicināti neizmest neizmazgātu apģērbu un citus atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai derīgos apģērbus. Vairāk>

Adrese Atkritumu veids Piederība
“Loki”, Piņķi iepakojums/stikls/ tekstils Pašvaldības īpašums
Rīgas iela 8, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Paegļu iela, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Bērzu iela, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Liepu aleja 15A, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Kalna iela 20, Brīvkalni, Babītes pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Laimdotas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
Annas Sakses iela 1F/8, Priežciems, Babītes pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
Rožu iela 6, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
Sila iela 1, Babīte, Babītes pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
Ošu iela 1, Mežāres, Babītes pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
“Papardes”, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls Privātīpašums
Griķu ceļš, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
Gātes ceļš, Gātciems,

Salas pagasts

iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums
“Doktorāts”, Spuņciems, Salas pagasts iepakojums/stikls Pašvaldības īpašums

Nolietotas elektropreces, makulatūru, kartonu, metālu, koku, koka priekšmetus (izņemot dārzu un parku atkritumus, zarus), zāli un lapas iespējams nodot tuvākajā atkritumu šķirošanas laukumā.

Biedrība „Eko line” sadarbībā ar SIA „Meliorators-J” un Pierīgas partnerības „LEADER” programmas ietvaros ir izveidojusi šķiroto atkritumu laukumu, kur ikviens bez maksas var nodot šķirotos un dalīti savāktos atkritumus līdz 1m3.

Šķiroto atkritumu laukums atrodas Atkritumu šķirošanas un pārstrādes kompleksa teritorijā, 4 km no Jaunmārupes, Jūrmalas apvedceļa 23. km.

Atkritumu šķirošanas un pārstrādes kompleksa teritorijā priekšmetu apmaiņas punktā “Namiņš”  bez maksas iespējams nodot vai iemainīt pret ko citu mēbeles (funkcionējošas, lietojamā stāvoklī;  pieņēmējs novērtē uz vietas), grāmatas, traukus un citas saimniecībā noderīgas lietas.

Turpmākajos gados dalītās vākšanas infrastruktūru plānots attīstīt, katru gadu izveidojot vismaz vienu dalītās vākšanas punktu, tādēļ aicinām zemes īpašniekus, kuri būtu ar mieru savā teritorijā izvietot un uzņemties uzturēt kārtību tajā, iesniegt pašvaldībai savu variantu jaunā dalītās atkritumu vākšanas punkta izveidei.

Lai veiksmīgi varētu attīstīt dalīto atkritumu vākšanas infrastruktūru novadā, aicinām iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret atkritumu šķirošanu un konteineros ievietot atkritumus atbilstoši uz konteineriem izvietotajām vizuālajām norādēm.

Nekādā gadījumā tajos nedrīkst izmest nešķirotus sadzīves atkritumus vai novietot maisus blakus konteineriem, jo tad dalītās atkritumu vākšanas punkti pārtop par vizuāli nepievilcīgiem piegružojuma punktiem, kas būtiski kavē attīstību.

Kāpēc atkritumi ir jāšķiro? 

Lai izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanas sistēma Latvijā sekmīgi funkcionētu, ir jāiesaistās ikvienam no mums. Ir daudz veidu, kā varam padarīt mūsu vidi tīrāku, saudzēt resursus un uzlabot savu veselību. Pats vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu šķirošana.

Šķirojot atkritumus, mēs atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām jaunu izstrādājumu pagatavošanā, taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus, kā arī ievērojami samazinām ūdens un energoresursu patēriņu, padarām vidi ap sevi skaistāku – bez piegružotām ceļmalām un mežiem, ietaupām vietu atkritumu poligonos, ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, kā arī parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni, lai zaļi un ekoloģiski varētu dzīvot arī mūsu bērni un mazbērni.

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/06/2021 09:11
atpakaļ