2017. gada 18 . novembrī

Vārda dienas: Aleksandrs, Doloresa

  • -A
  • A
  • +A

Atkritumu apsaimniekošana

Mājsaimniecības1

Saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī, ir paaugstināta dabas resursu nodokļa likme no EUR 12.00 uz EUR 25.00 par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu. Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām, Babītes novada pašvaldības dome 2016.gada 21.decembrī apstiprināja grozījumus atkritumu apsaimniekošanas maksā (protokols Nr.17, 33.§), kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Atkritumu apsaimniekošanas maksa ar 01.01.2017.

saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu Babītes novada administratīvajā teritorijā

Atkritumu savākšanas zona Uzņēmums Līguma darbības termiņš Viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas,

EUR bez PVN

Nr.1

Salas pagasta teritorija

SIA „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” līdz 27.11.2017. 7.90
Nr.2

Babītes pagastā, valsts autoceļa A10 Rīga -Ventspils kreisā puse virzienā uz Ventspili

SIA
„Eco Baltia vide”
līdz 30.11.2017. 7.20
Nr.3

Babītes pagastā, valsts autoceļa A10 Rīga -Ventspils labā puse virzienā uz Ventspili

SIA
„Eco Baltia vide”
līdz 30.11.2017. 7.20

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Babītes novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, atbild SIA „Eco Baltia vide” un AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības izsludinātā atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Babītes novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2014/41) rezultātiem, ievērojot zemākās cenas principu, uz trim gadiem ir noslēgti (ar tiesībām tos pagarināt vēl uz diviem gadiem) divi jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu Babītes novadā:

Salas pagastā

28.11.2014. noslēgts līgums ar akciju sabiedrību „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”,
kura turpmākos trīs gadus fiziskām un juridiskām personām sniegs atkritumu savākšanas pakalpojumus Salas pagasta teritorijā.

Pieteikums

Pieteikuma veidlapa Daugavpils specializētajam autotransporta uzņēmumam>>

Kontakti

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” abonentu daļu:
Tālr. 654 44570 vai 29407533
Adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV 5404.
E-pasts: specatu@specatu.lv
Abonentu daļas darba laiks: katru darba dienu no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.

www.specatu.lv


Babītes pagasta teritorijā

01.12.2014. noslēgts jauns līgums ar jau esošo apsaimniekotāju – sabiedrību ar ierobežotu atbilstību „Eco Baltia vide”, kura turpinās sniegt atkritumu savākšanas pakalpojumu Babītes pagasta teritorijā nākamos trīs gadus.

Pieteikums

Līgums Eco Baltia Vide fiziskām personām
Līgums Eco Baltia vide juridiskām personām

Kontakti

Līgumus noslēgt var arī  SIA „Eco Baltia Vide” birojā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5a, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.9-15, kā arī trešdienās no plkst.14-19.
Informāciju par savstarpējiem norēķiniem var uzzināt, zvanot pa tālr.67760049 vai rakstot e-pastu uz: jurmala@vide.ecobaltia.lv vai babite@vide.ecobaltia.lv.
www.vide.ecobaltia.lv


Saistošie noteikumi


AS “Latvijas Zaļais punkts” infografika:
Taupi naudu un resursus! Šķiro vairāk!

Infografika_DRN_atkritumiem_LZP

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/01/2017 15:17
atpakaļ