Sestdiena, 2020. gada 31 . oktobris

Vārda dienas: Rinalda, Rinalds, Valts

  • -A
  • A
  • +A

Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam

PRIVĀTĀS

pirmsskolas izglītības iestādes

PRIVĀTĀS

vispārizglītojošās izglītības iestādes

Pašvaldības atbalsta saņemšana Babītes novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma.
Babītes novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, par vispārējās izglītības programmas pakalpojumu apmaksu privātā vispārizglītojošā izglītības iestādē, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu vispārizglītojošu izglītības programmu.Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā.
Atbalsta apmērs Atbalsta apmērs 2020. gadā ne vairāk kā:

  • 330 eiro/mēnesī par bērniem 1,5 – 4 g.v.
  • 266 eiro/ mēnesī par bērniem 5 – 6 g.v.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar:

Atbalsta apmērs 2020. gadā ne vairāk kā:

  • 76.91 eiro/mēnesī.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar:

Saraksts ar iestādēm Babītes novada pašvaldībai noslēgti līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu ar vairākām privātām izglītības iestādēm. Saraksts aplūkojams šeit:

(Ja Jūsu izvēlētā privātā pirmsskolas izglītības iestāde nav sarakstā,  nepieciešams vienoties ar PPII vadību par dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai savstarpējā līguma sagatavošanai.)

Privātās izglītības iestādes, ar kurām Babītes novada pašvaldība patlaban ir noslēgusi līgumus par vispārējās izglītības pakalpojumiem, atrodams šeit!(Ja Jūsu izvēlētā privātā vispārējās izglītības iestāde nav sarakstā,  nepieciešams vienoties ar iestādes vadību par dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai savstarpējā līguma sagatavošanai.)
Kā pieteikties atbalsta saņemšanai Lai pieteiktos pašvaldības atbalstam, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, pievienojot līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

Dokumentus par atbalsta piešķiršanu pirmdienās un ceturtdienās var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas (Centra ielā 4, Piņķos) 2.stāvā – 19.kabinetā Izglītības darba speciālistei Gintai Kairei-Kūlupai vai  nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@babite.lv.

Lai pieteiktos pašvaldības atbalstam, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, pievienojot līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

Dokumentus par atbalsta piešķiršanu pirmdienās un ceturtdienās var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas (Centra ielā 4, Piņķos) 2.stāvā – 19.kabinetā Izglītības darba speciālistei Gintai Kairei-Kūlupai vai  nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@babite.lv.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Izglītības darba speciālisti Gintu Kairi-Kūlupu

(tālr. nr. 67914552, mob. tālr. nr. 29169314, e-pasts: ginta.kaire-kulupa@babite.lv).

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/08/2020 11:38
atpakaļ