Piektdiena, 2020. gada 10 . jūlijs

Vārda dienas: Lija, Olīvija

  • -A
  • A
  • +A

Ar Eiropas fondu atbalstu izbūvēts strītbola laukums Piņķos

20.06.2017 13:20

13.09.2018.

Atklāts strītbola laukums Piņķos

Plakāts

Ar strītbola sacensībām “Babītes kausi” 9.septembrī blakus āra futbola laukumam atklāts jauns strītbola laukums nekustamajā īpašumā “Loki”, Piņķos.

Strītbola laukuma izbūve realizēta ar mērķi labiekārtot vidi, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā apkārtnes iedzīvotājiem, veicināt veselīgu dzīves veidu un sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu kopumā.

Projekta īstenošanas rezultātā nobruģēts 35 x 15 metru liels strītbola laukums ar betona apmalēm un izvietoti 2 strītbola grozi atbilstoši starptautiskiem standartiem un prasībām – ar izliektu balstu no cinkota tērauda, caurspīdīgu akrila vairogu un atsperu stīpu, pielāgotu āra apstākļiem, ar metāla tīkliņu.

Strītbola laukums veidots tā, lai tajā vienlaicīgi varētu spēlēt četras komandas.

Atklāts strītbola laukums Piņķos – Babītes novads
Projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki”” realizēts saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 04.6-11/17/195-e „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu”, Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.17-04-AL04-A019.2205-000006 “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki””, iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakš pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Pierīgas partnerība”.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 31502,35

Attiecināmās izmaksas: EUR 15000,00

Publiskais finansējums: EUR 13500,00

Projekta īstenošanas laiks: 05.06.2019

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

11.06.2018.

Arī Piņķos izveidots strītbola laukums

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 04.6-11/17/195-e „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu” Babītes novada pašvaldības projekta iesniegums Nr.17-04-AL04-A019.2205-000006 “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nekustamajā īpašumā “Loki””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir realizēts. Atbilstoši projekta mērķim ir izveidota un  labiekārtota droša un brīvi pieejama dažāda brīvā laika pavadīšanas vieta aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem. Izveidots Strītbola laukums ar bruģētu segumu 35m*15m platībā un diviem groziem.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 31502,35

Attiecināmās izmaksas: EUR 15000,00

Publiskais finansējums: EUR 13500,00

Projekta īstenošanas laiks: 05.06.2019.

Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli nodrošina: Lauku atbalsta dienests Lielrīgas Reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

15.03.2018.

Projekts „Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki”” Babītes novadā turpinās

Projekta ietvaros noslēgts būvdarbu līgums „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n/ī “Loki” Babītes pagastā, Babītes novadā”, izpildītājs – SIA „D Būve”.
Projekta rezultātā paredzēts Piņķos nek. īp. „Loki” izvietoti divus strītbola grozus (35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu segumu un betona apmalēm.
Plānotais būvdarbu izpildes termiņšno 2018. gada 16.aprīļa līdz 2018.gada 10.jūnijam.
Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.
Projekta kopējās izmaksas: 24 000 eiro, ES līdzfinansējums: 13 500 eiro.
Projekts “Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki’” Babītes novadā tiek īstenots sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

20.06.2017.

Babītes novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000006 „Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. „Loki””, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta „Strītbola laukuma izveide Piņķos, n. īp. „Loki”” īstenošanas rezultātā tiks izvietoti divi strītbola grozi (35 m x 15 m laukumā) ar bruģētu segumu un betona apmalēm. Tādējādi tiks nodrošināta brīvi pieejama sporta aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas vieta, kas palīdzētu arī aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās, kopīgai pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem, NVO, interešu grupām, uzņēmējiem, nodrošinot lielāku partnerības vienotību un izpratni vienam par otru.

Projekta mērķis: izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu aktīvai atpūtai ārpus telpām novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas: 24 000 EUR.

ES līdzfinansējums: 13 500 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. gada maija līdz 2019. gada 5. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Sagatavoja

Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/04/2019 14:42
atpakaļ