Trešdiena, 2021. gada 08 . decembris

Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

  • -A
  • A
  • +A

Aptaujas rezultāti: sporta aktivitātes un sporta infrastruktūras attīstība Babītes novadā

14.05.2021 10:05

Noslēgusies Babītes novada iedzīvotāju aptauja, kurā Babītes sporta komplekss aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par esošajām sporta aktivitātēm un sporta infrastruktūru, vēloties noskaidrot attīstāmās jomas un iedzīvotāju vēlmes.

Aptaujā kopumā piedalījās 160 respondenti no 18 apdzīvotām vietām Babītes novadā  – 46% Piņķu iedzīvotāji, 9% Babītes, 7% Sēbruciema, 6% Lapsu un Dzilnuciema pārstāvji. Aktīvākie anketas aizpildīšanā bija 36-47 vecuma grupas pārstāvji (47%).

Sports ikdienā

55% aptaujāto atzinuši, ka sports ir veids, kā sevi uzturēt labā fiziskā formā, 28% tas ir labs brīvā laika pavadīšanas veids kopā ar ģimeni, draugiem, 9% tas ir dzīvesveids, savukārt 6% tā ir profesionāla nodarbe.

Lielākā daļa (77%) brīvo laiku izmanto aktīvām pastaigām, nūjojot, skrienot, skrituļojot, braucot ar riteni, peldot, kā arī vingrojot, nodarbojas ar jogu un fitnesu. Mazāka iedzīvotāju daļa (16%) nodarbojas ar komandu sporta veidiem – spēlē volejbolu, basketbolu, futbolu u.c., jo tam nepieciešamas atbilstošas sporta bāzes un iesaistīti vairāki dalībnieki.

Iedzīvotāji norādījuši, ka aktīvāk sportotu, ja būtu pieejamākas sporta bāzes, inventārs, labiekārtotas velo takas, celiņi (t.sk. starp ciemiem), tāpat būtu vēlamas vairāk organizētas aktivitātes senioriem. Aktuāla ir arī sporta laukumu (t.sk. trenažieru) ierīkošana dažādos novada ciemos.

Informācijas iegūšanas avoti

Visvairāk informāciju par notiekošajām sporta aktivitātēm novadā iedzīvotāji iegūst sociālajā tīklā Facebook: Babītes novada pašvaldības lapā, to norādījuši 32% iedzīvotāju, savukārt Babītes novada pašvaldības mājaslapu www.babite.lv  kā informācijas avotu izmant 20% aptaujāto. Interesanti, ka 20% iedzīvotāju par notiekošo sporta jomā iegūst arī  ģimenē, no draugiem un paziņām. Populārs informācijas avots ir arī Facebook izveidotā iedzīvotāju grupa “Labi dzīvot Piņķos un Babītē”, kuru izmanto 18% aptaujāto.

Vienlaikus aptaujātie arī norāda, ka vēlētos saņemt biežāk un redzamāk aktualizētu informāciju par notiekošo sporta jomā pašvaldības mājaslapā.

Kas ir svarīgi iedzīvotājiem?

Babītes  novada iedzīvotājiem ļoti svarīga ir sporta bāžu infrastruktūra, to atrašanās vieta, par ko liecina 57% respondentu vērtējums, par svarīgu nosacījumu to uzskata 32% aptaujāto. Tik par svarīga ir arī sporta bāžu un inventāra pieejamība iedzīvotājiem – attiecīgi 55% ļoti svarīgi, 32% – svarīgi. Ņemot vērā, ka Babītes sporta komplekss piedāvā iespēju bērniem un jauniešiem apgūt un pilnveidot prasmes dažādās sporta interešu izglītības programmās, kā arī novadā tiek rīkotas dažāda pieaugušo grupu nodarbības, iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, lai grupu/nodarbību vadītāji būtu profesionāļi savā nozarē – par to liecina 47% aptaujāto vērtējums, bet mazsvarīgs šis nosacījums ir 6% iedzīvotāju. Savukārt lielai iedzīvotāju daļai – 44% būtu ļoti svarīgi sportot un apmeklēt bez maksas dažādas sporta aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem, vidēji svarīgas bezmaksas nodarbības ir 28%, bet mazsvarīgas – 5%.

Pēc respondentu vērtējuma secināms, ka daļai iedzīvotāju neapmierina sporta bāžu infrastruktūra un to pieejamība, it īpaši novada attālākajās vietās. Pēc iedzīvotāju ieskatiem arī tur būtu nepieciešams sporta laukums brīvā laika pavadīšanai, ārā trenažieri un labiekārtots bērnu rotaļu laukums, jo patlaban sporta pieejamība tiekot koncentrēta Piņķos. Daļa aptaujāto respondentu vēlētos vairāk pasākumu un sporta aktivitātes ārā gan profesionālu  treneru vadībā, attīstot tautas sportu, gan darbojoties individuāli ar plaši pieejamu sporta bāzi un inventāru. Tāpat ir izteikts ierosinājums  piesaistīt vairāk pašvaldības līdzfinansējumu, lai nodarbības bez maksas būtu pieejamas ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem.

Tradicionālās Babītes novada vasaras sporta spēles

Aptaujas dati liecina, ka tradicionālās Babītes vasaras sporta spēles, kas notiek vasaras beigās, pārsvarā apmeklē 57% respondentu, no tiem 19% piedalās kā dalībnieki, 18% ir novērotāji – skatītāju lomā, bet  20% piedalās un sporto kopā kā ģimene. Tomēr samērā liels respondentu skaits – 39% šo pasākumu neapmeklē. Aptaujāto vidū bija respondenti, kuriem nav informācijas par šādu sporta spēļu norisi novadā. Iedzīvotāji izteikuši virkni priekšlikumi, kā uzlabot turpmāko spēļu norisi.

Sporta aktivitāšu attīstīšana

48% respondentu uzskata, ka visvairāk attīstāms būtu bērnu un jauniešu sports (t.sk. interešu izglītība u.c. sporta veidu līdzfinansēšana un atbalsts). Tam seko fiziskās aktivitātes sporta speciālista vadībā (piem. nūjošana, vingrošana u.c.) – 21% atbalstītāju un tautas sports – t.sk. sporta aktivitātes, kas norit vairākās sacensību kārtās -18%. Vienas dienas sporta pasākumi ir attīstāmi un atbalstāmi – tā vērtē 9% aptaujāto, jo piesaista plašāku sabiedrības loku.

Sporta aktivitāšu pieejamība pieaugušajiem

Aptaujājot novada iedzīvotājus par sporta aktivitāšu pieejamību, secināms, ka lielākā daļa to novērtējusi kā daļēji apmierinošu – 48%, 20% vairāk apmierināti un 7% ir apmierināti ar piedāvāto aktivitāšu klāstu. 10% piedāvātās sporta aktivitātes neapmierina.

Sporta aktivitāšu pieejamība un kvalitāte bērniem

Babītes novadā piedāvāto sporta aktivitāšu pieejamība kopumā ir novērtēta pozitīvi – 63% (23% apmierina, 41% vairāk apmierina), daļēji apmierināti ir 26% aptaujāto, bet 6% respondentu sporta aktivitāšu klāsts neapmierina.

Patlaban Babītes sporta komplekss nodrošina sešas sporta interešu izglītības programmas – futbolā, basketbolā, florbolā, pludmales volejbolā, triatlonā, peldētapmācībā, kopumā 578 audzēkņiem. Turpinās audzēkņu uzņemšana regbijā. Tiek plānota audzēkņu uzņemšana peldēšanā.  Iedzīvotāji rosina lielāku uzmanību pievērst sporta veidu dažādībai un pieejamībai, bet tam, savukārt, nepieciešamas sporta bāzes un pašvaldības finansiālais atbalsts.

Novadā piedāvāto sporta aktivitāšu kvalitāti bērniem respondenti novērtējuši kopumā pozitīvi – 61% (20% apmierina, 41% vairāk apmierina). Daļēji apmierināti ir 25% aptaujāto, bet 4% aptaujāto sporta kvalitāte neapmierina.

Sporta bāzes un to nepieciešamība

Apkopotie rezultāti norāda, ka visnepieciešamākais ir jauns un  mūsdienīgs vieglatlētikas stadions. Kopumā tā nepieciešamību  novērtē 85%. Ziemas prieku baudītāji uzsver, ka būtu ļoti nepieciešama arī ierīkota distanču slēpošanas trase ar inventāra nomas punktu – tā uzskata 80% aptaujāto. Trenažieru zāle – aktuāla 76% aptaujāto iedzīvotāju. 72% aptaujāto norāda, ka nepieciešama arī jauna sporta halle. 71% respondentu vēlētos labiekārtotus pludmales volejbola laukumus, āra trenažieru nepieciešamību norāda 64%, savukārt novada jaunākajai paaudzei 64% gadījumos aktuāla skeitparku pieejamība.

Sadarbība ar Babītes sporta kompleksu

Aptaujas rezultāti norāda, ka laba sadarbība ar Babītes sporta kompleksu ir 36% respondentu, 32% tā ir bijusi viduvēja, 18% – izcila, bet pretēji – vāja sadarbība – 3% aptaujāto. Babītes sporta komplekss aicina ikvienu iedzīvotāju, sporta entuziastu iesaistīties kopējos sporta pasākumos, kā arī veicināt veselīga dzīvesveida attīstīšanu novadā.

Iedzīvotāju ieteikumi sporta nozares attīstīšanai Babītes novadā

Par nepieciešamāko un svarīgāko sporta nozares attīstīšanai iedzīvotāji norāda jaunu, multifunkcionālu sporta bāžu būvniecību (t.sk. vieglatlētikas stadions) un esošo bāzu atjaunošanu. Tāpat iedzīvotāji vēlētos vairāk publiski pieejamus sporta laukumus (volejbolam, basketbolam, tenisam), āra trenažierus, kas būtu izvietoti un pieejami arī citās, attālākās novada vietās.

Iedzīvotāju iesaistīšana visdažādākajās sporta aktivitātēs –  tautas sporta attīstīšana un popularizēšana, vairāk nodarbību pieaugušajiem un atbalsts veterānu (senioru) sportam. Daudzveidot bērniem un jauniešiem domātās sporta interešu izglītības programmas (t.sk. dažādiem vecuma posmiem, iekļaujot arī pirmsskolas vecuma bērnus), palielināt līdzfinansējumu bērnu un jauniešu sporta atbalstam. Savukārt vasaras mēnešu aktuālākā problēma vecākiem – pašvaldības organizētu vasaras nometņu trūkums bērniem.

Iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi sportot un atpūsties sakārtotā vidē. Veloceliņu trūkumu aptaujātie uzsver kā vienu no aktuālākajām problēmām novadā. Ņemot vērā to, ka sporta dzīve vairāk koncentrēta Piņķos, bērniem no attālākām novada vietām nav iespēja ar velosipēdu droši nokļūt uz skolu un sporta nodarbībām. Attīstāmi būtu veloceliņi, pastaigu celiņi, kas savienoti ar dažādām sporta aktivitāšu vietām Babītes novadā. Svarīga ir arī peldvietas drošība – ūdens aktivitāšu zona Piņķu ūdenskrātuvē norobežošana no ūdens slēpošanas zonas, peldvietas paplašināšana un labiekārtošana. Iedzīvotāju ierosinājums – Beberbeķu dabas parku labiekārtot un pielāgot sportam un aktīvai atpūtai – celiņi, kas paredzēti pastaigai, skriešanai, nūjošanai, arī disku golfa un orientēšanās sporta attīstīšanai,  Beberbeķu ezera peldvietas labiekārtošana. Aktuāli ir arī labiekārtoti rotaļu laukumi (ar sportiskām aktivitātēm) novada mazākajiem iedzīvotājiem visā Babītes novadā.

Iedzīvotāji vēlētos saņemt regulāri atjaunotu informāciju par sporta aktivitātēm novadā, t.sk. – apkopojumu par novadā pieejamām sporta nodarbībām bērniem un pieaugušajiem, par plānotajiem sporta pasākumiem, kā arī par iespējām bez maksas izmantot publiskiem apmeklējumiem esošās sporta bāzes.  Vairāk popularizēt, reklamēt sporta dzīvi sociālajos tīklos,  kā arī padarīt redzamāku informācija par sportu Babītes novada pašvaldības mājaslapā.

Paldies visiem, kas aizpildīja aptauju! Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi būs kā pamats tuvākas un tālākas nākotnes sporta aktivitāšu paplašināšanai un pilnveidošanai. Babītes sporta komplekss aicina ikvienu iedzīvotāju, sporta entuziastu iesaistīties kopējos sporta pasākumos, kā arī veicināt veselīga dzīvesveida attīstīšanu novadā.

Runājot par pārredzamāku nākotni, šī gada Babītes sporta kompleksa budžetā  plānota ir sporta interešu izglītības programmas paplašināšana ar peldēšanu, piedāvājot nodarbības vecuma grupai 10-18 un jaunu vecuma grupu atvēršana basketbolā  (7-8 un 9-10 gadu vecuma grupām) un florbolā (7-8 gadu vecuma grupai) gan zēniem, gan meitenēm. Tāpat plānots labiekārtot strītbola laukumu Piņķos, izbūvējot apgaismojumu un  uzstādot metāla žogu un izveidot pludmales volejbola laukumu.

 

Izvērsts aptaujas rezultātu apkopojums pieejams ŠEIT.

 

Sandra Breikša,

Babītes sporta kompleksa vadītāja vietniece interešu izglītības jautājumos

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/05/2021 10:05
atpakaļ