Ceturdiena, 2020. gada 13 . augusts

Vārda dienas: Elvīra, Rēzija, Velga

  • -A
  • A
  • +A

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Cinīši” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

29.07.2020 08:24

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.07.2020. lēmumu, protokola Nr.13,12.§, ir apstiprināts detālplānojums zemes vienībai “Cinīši’ ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0203 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/07/2020 08:31
atpakaļ