Svētdiena, 2020. gada 31 . maijs

Vārda dienas: Alīda, Jūsma

  • -A
  • A
  • +A

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

02.07.2019 11:11

 

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu, protokola Nr. 12,6.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Melbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/07/2019 11:11
atpakaļ