Pirmdiena, 2020. gada 06 . jūlijs

Vārda dienas: Anrijs, Arkādijs

  • -A
  • A
  • +A

Apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

27.09.2019 09:50

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2019. lēmumu, protokola Nr. 17,12.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Cidonijas iela 7 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040174, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības projekts

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/09/2019 09:50
atpakaļ