Otrdiena, 2021. gada 02 . marts

Vārda dienas: Laila, Lavīze, Luīze

 • -A
 • A
 • +A

Apstiprināts Babītes novada pašvaldības budžets 2021. gadam

29.01.2021 14:41

Šis budžets savā ziņā ir atskaite par pēdējiem astoņiem mēnešiem  – laiku, kopš vadu Babītes novada pašvaldības domi. Tas, cik daudz vai maz ir paveikts, protams, ir relatīvi, taču esmu gandarīts, ka esam uzsākuši darbu pie daudzu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanas.

Ūdenssaimniecība

Kopš pagājušā gada aprīļa kopā ar administrācijas speciālistiem esam strādājuši pie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sakārtošanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Notikušas tikšanās ar biedrību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Panākta konceptuāla vienošanās ar SIA “BABĪTES SILTUMS” par darbības areāla paplašināšanu, projektējot un izbūvējot jau esošos “BABĪTES SILTUMS” tīklus, kā arī eventuāli nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ciemos, pārņemot vai nomājot attīstītāju izbūvētos tīklus.

Diskusiju rezultātā un normatīvo aktu analīzes rezultātā atsevišķos gadījumos konstatētas nepilnības regulējumā, uz ko norādījām  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kas solīja iespējami īsā laikā tās novērst. Tas mums dotu iespēju uzlabot situāciju ciemos, kur dzīvo vairāki tūkstoši iedzīvotāju.

Pašvaldības kapitālsabiedrības audits

Pagājušā gada aprīlī pasūtīts SIA “BABĪTES SILTUMS” pašvaldības līdzdalības izvērtējums, funkciju un finanšu audits. Gala ziņojums ir saņemts 2021. gada 29. janvārī.

Latvijas valsts ceļi

 1. gadā uzsākām un šobrīd sekmīgi arī turpinām pašvaldības sadarbību ar VSIA  “Latvijas valsts ceļi” (LVC). Diskusija norit galvenokārt par Babītes novada iedzīvotājiem un teritoriju attīstītājiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar satiksmes organizācijas uzlabošanu:
 • pieslēgumi šosejai A10 autoceļš Rīga – Venstpils (Jūrmalas šosejas posmā pie Piņķiem), izveidota darba grupa, iekļaujot LVC un Babītes novada pašvaldības speciālistus;
 • autoceļš A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) pieslēgums Piņķu ciemam pēc A5 pārbūves, kā arī kontekstā ar detālplānojuma “Atmodas” piedāvātajiem satiksmes organizācijas risinājumiem;
 • autoceļš A9 (Rīga – Liepāja) pieslēgums Dzilnuciemam un tā perspektīvie risinājumi kontekstā ar A9 pārbūvi.

Konceptuāli esam vienojušies par turpmāko sadarbību, viedokļu apmaiņu un labāko risinājumu meklējumiem, kas veidoti, sabalansējot un respektējot gan valsts, gan Babītes novada iedzīvotāju intereses, kā primāro izvirzot satiksmes drošības aspektu.

Sadarbība ar citām pašvaldībām

Babītes novada iesaistīšanās Pierīgas pašvaldību apvienībā ne tikai pavērs plašākas sadarbības iespējas ar kaimiņu novadiem, bet arī ļaus apmainīties ar pieredzi un labāko praksi, dažādu izaicinājumu pārvarēšanā.

Tāpat Rīgas pilsētas iesaistīšanās biedrībā (tādēļ arī nosaukuma maiņa – Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE”) nodrošinās iespēju mūsu novadam nepastarpināti risināt kopīgus sadarbības jautājumus:

 • sabiedriskā transporta pieejamība, iespēja pagarināt atsevišķus Rīgas satiksmes autobusa maršrutus;
 • sabiedriskā transporta maršruts vai maršruti starp Babīti un Mārupi;
 • mobilitātes jautājumu aktualizēšana un iespējamo risinājumu izstrāde;
 • rekreācijas teritoriju sakārtošana, piemēram, Beberbeķu dabas parks;
 • ūdenssaimniecības jautājumu risināšana nākotnē, izmantojot SIA “Rīgas ūdens” piedāvāto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;
 • un citus iedzīvotājiem būtiskus jautājumus, ņemot vērā, ka Rīgas robeža ir robeža tikai kartē.

Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) – Babītes un Mārupes novadu apvienošana

Patlaban darba grupās tiek strādāts pie Ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes un institucionālās apvienošanas. Sadarbībā ar Mārupes domes vadību un izpilddirektoru tiek domāts par tādas struktūras izveidi, kas nodrošinātu ne tikai administratīvo izdevumu saprātīgu ekonomiju, bet arī un galvenokārt sabiedrībai pieejamu, mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, sākot no 2021. gada 1. jūlija. Līdztekus minētajam projektam pašvaldības administrācijā mainīta struktūra, atsevišķas vienības apvienojot funkcionāli atbilstošu pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī pastiprināta tiesiskuma kontrole, radot un izdodot administratīvos aktus.

Apvienotā novada administratīvā struktūra tiks sagatavota līdz martam/aprīlim. Ņemot vērā gan Mārupes, gan Babītes novada veicamo autonomo funkciju apjomu, stabili pieaugošo iedzīvotāju skaitu un ekonomisko izaugsmi, šobrīd esošās amata vietas lielākoties tiks saglabātas.

Darbs ar jauniešiem

 1. gada oktobrī, tiekoties ar Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, diskutējām par jauniešu dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu, kā arī tam nepieciešamo atbalstu no domes puses.

Sarunas laikā izkristalizējušās dažas lietas, kuras nepieciešams nākotnē risināt:

 • Babītes jauniešiem nav savas koprades telpas, kur darboties pēc skolas vai pavadīt laiku līdz autobusa atiešanai;
 • jaunieši vēlas aktīvāk iesaistīties novada pasākuma organizēšanā. Tas ļautu iegūt jaunas prasmes un iemaņas, bet arī vairotu piederības sajūtu savam novadam.

Sadarbība ar uzņēmējiem

 1. gada septembrī notika uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem veltīts pasākums “Uzņēmēju pēcpusdiena Babītes novadā”. Pasākums tika organizēts pirmo reizi, tā mērķis – veidot ciešāku dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem, informēt par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī veicināt uzņēmēju savstarpēju sadarbību un tīklošanos.

Lielākie projekti

 1. gadā uzsākti un turpmākajos divos gados tiks īstenoti Babītes novada iedzīvotājiem būtiski projekti – pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana un būvniecība, tādējādi samazinot bērnudārza rindas un nodrošinot pirmsskolas izglītību 180 novada bērniem, sporta bāzes izveide – Babītes vidusskolas stadiona un sporta laukuma projektēšana un būvniecība, kas nodrošinās iespēju kvalitatīvām sporta nodarbībām ārtelpā ne tikai Babītes vidusskolas un Babītes sporta kompleksa interešu izglītības audzēkņiem, bet arī novada iedzīvotājiem.

Teritorijas labiekārtošanas projekti / Līdzdalības budžets

 1. gadā plānots ieviest sabiedrības līdzdalības iniciatīvu – līdzdalības budžetu, dodot iespēju katram novada iedzīvotājam piedalīties teritorijas labiekārtošanas projektu ideju radīšanā un lēmuma pieņemšanā par projekta īstenošanu balsojot.

COVID – 19 izaicinājumi un pateicība pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un administrācijas darbiniekiem

Gan iepriekšējais gads, gan arī šis turpina sagādāt pasaulei visplašākā spektra izaicinājumus saistībā ar Covid – 19 infekcijas izplatīšanos. Šajā laikā daudzi ir bijuši spiesti apgūt jaunas iemaņas, lai spētu veikt ikdienas darbu, esam iemācījušies strādāt efektīvāk, izmantojot mūsdienīgus IT risinājumus. Ar īpašiem izaicinājumiem un riskiem šajā laikā sastapušies mūsu administrācijas darbinieki, sociālā dienesta darbinieki, mūsu izglītības iestāžu pedagogi, pedagogu palīgi, atbalsta personāls un iestāžu vadītāji, kam operatīvi jāpielāgojas aktuālajai situācijai. Liels un neizmērojams paldies par pašaizliedzīgo darbu!

Aivars Osītis,

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ziņojums par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/02/2021 10:35
atpakaļ