Piektdiena, 2019. gada 23 . augusts

Vārda dienas: Everts, Rudīte

 • -A
 • A
 • +A

AICINĀM PIEDALĪTIES ZĪMĒJUMU KONKURSĀ “PUTNI MAN APKĀRT”!

09.08.2019 14:35
"Putni mums apkārt"

Konkursa mērķis: Veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savus novērojumus un izjūtas. Caur zīmējumu atklāt būtiskāko un savdabīgāko tuvākajā apkārtnē esošo putnu dzīvē.

KONKURSA UZDEVUMI:

 • Paplašināt bērnu un jauniešu zināšanas un rosināt interesi par vietējo dabu un tuvākajā apkārtnē esošo putnu daudzveidību.
 • Mudināt bērnus attēlot zīmējumos savus novērojumus, literatūrā lasīto un uzzināto par Latvijas putniem.
 • Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

KONKURSA ORGANIZATORI: Biedrība “Radošais Laiks”.

KONKURSA DALĪBNIEKI: Bērni un jaunieši vecumā no 5 – 20 gadiem. Vērtēšana notiks 5 vecuma grupās: 5-7 gadi, 8-10 gadi, 11-13 gadi, 14-16 gadi, 17-20 gadi.

KONKURSA NOTEIKUMI:

1) Bērni un jaunieši iesniedz zīmējumus par tēmu “Putni man apkārt”, attēlojot putnus dabā, ilustrējot kādu literāru darbu vai skaņdarbu par putniem.

2) Zīmējumu var veikt jebkurā tehnikā (grafikas vai glezniecības, arī aplikācijas tehnika). Zīmējuma lapas izmērs A4 lapa (21 x 29,7 cm). Iesniegtais darbs nevar būt salocīts vai citā veidā mehāniski bojāts. Darbu drīkst izstrādāt tikai pats bērns vai jaunietis.

3) Darba apakšējā labajā stūrī jāuzlīmē drukātiem burtiem rakstīta vai datordrukā izpildīta vizītkarte (4 x 7 cm), kurā norādīts: • autora VĀRDS, UZVĀRDS, • vecums • kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

DARBU IESNIEGŠANA:

 • Zīmējumi jāiesniedz Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, darbdienās no plkst.  8.00 – 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 – 16.00 1.stāvā pie administratorēm.
 • Iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 13.septembrim (ieskaitot).

Darbi, kas nebūs iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

DARBU VĒRTĒŠANA:

 • Darbus vērtēs profesionālu mākslas pedagogu žūrija. Tās sastāvu apstiprina konkursa rīkotāji.
 • Katrā kategorijā un vecuma grupā tiks piešķirta pirmā, otrā un trešā vieta.
 • Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Galveno Balvu par īpašu tēmas atklāsmi. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.
 • Visi konkursa dalībnieki saņems piemiņas medaļas

Vērtēšanas kritēriji

 • atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;
 • oriģinalitāte,
 • izpildījuma kvalitāte.

Konkursa laureātu apbalvošana notiks 14.septembrī Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā pasākuma “Mākslas diena “Putni”” ietvaros.

Visi konkursa darbi tiks izstādīti Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Elita Vansoviča, tālr. 26488735, e-pasts: radosaislaiks@gmail.com.

Pasākums tiek īstenots Babītes novada pašvaldības projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ietvaros.

Konkursa noslēgumā, pēc apbalvošanas, 14.septembrī plkst.17.00, Babītes novada pašvaldības kultūrizglītības centrs visus radošo darbnīcu dalībniekus un pārējos interesentus aicina uz izrādi – smilšu šovu “Krāsainās pasakas”.

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/08/2019 14:43
atpakaļ