Piektdiena, 2020. gada 07 . augusts

Vārda dienas: Alfrēds, Fredis, Madars

  • -A
  • A
  • +A

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus!

26.11.2019 12:44

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, Babītes novada pašvaldība veidos un turpmāk uzturēs asenizatoru, kas sniedz pakalpojumus Babītes novada teritorijā, reģistru.

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus,  pieteikumu iesniedzot Babītes novada pašvaldības kancelejā, sūtot pa pastu (Babītes novada pašvaldībai,  Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107) vai uz e-pastu dome@babite.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu. 

Asenizatoru reģistrs tiks publicēts Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.babite.lv sadaļā Iedzīvotāji/ Asenizatoru reģistrs.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki turpmāk līgumus par asenizatoru pakalpojumiem varēs slēgt tikai ar tiem asenizatoriem, kas būs reģistrēti Babītes novada pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Ar pilnu saistošo noteikumu Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību” tekstu aicinām iepazīties Babītes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.babite.lv sadaļā Pašvaldība/ Normatīvie akti/ Saistošie noteikumi.

Saistošie noteikumi Nr. 47 izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu, apstiprināti Babītes novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 29. maijā, stājušies spēkā ar 2019. gada 21. augustu.

Babītes novada pašvaldības administrācija

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/11/2019 10:28
atpakaļ